„Niech wszyscy mają święta”

W grudniu zeszłego roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, Stowarzyszenie wraz z Telewizją PRO-ART zorganizowało zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców pod hasłem NIECH WSZYSCY MAJĄ ŚWIĘTA. Do specjalnie oznakowanych koszy, ustawionych w sklepach sieci handlowej na terenie naszego miasta, kupujący odkładali towary o długim terminie ważności, które były zwożone, sortowane i rozdzielane przez zespoły charytatywne działające przy parafiach. Przy koszach dyżurowała młodzież ostrowskich szkół, informując i zachęcając do wsparcia akcji. Z koszy zebrano blisko 3 tony żywności. Paczki z żywnością trafiły do ok. 1 tys. osób.

Wszystkim, którzy włączyli się zbiórkę żywności dla potrzebujących  składamy serdeczne Bóg zapłać.

Inicjatorem akcji jest Telewizja Kablowa PRO-ART, która w 2001 roku zaprosiła nas do współpracy.

Udostępnij