Szkolenie – „Bądźmy czujni”

W dniu 28.12.2018 r. – w ramach zadania pt.: „Uwzględnienie profilaktyki w zakresie uzależnień podczas kultywowania tradycji bożonarodzeniowych” – odbyło się również szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w Internecie prowadzone przez panią Ewę Konieczną.

Adresatami byli rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osoby z zewnątrz zainteresowani tematem. Uczestnicy mogli zdobyć wiedzę na temat przeciwdziałania różnym formom cyberprzemocy, w tym tworzeniu i publikowaniu kompromitujących materiałów oraz włamywania się na konta i komunikatory. Dorośli mieli okazję dowiedzieć się o rozpowszechnionych wśród dzieci i młodzieży zjawiskach w sieci, tj. hejtowaniu (tzw. „trollowaniu”) oraz flejmowaniu. Podczas szkolenia prowadząca zwróciła szczególną uwagę na rozpowszechniający się problem odnoszący się do zjawiska przesyłania wiadomości o charakterze seksualnym, tzw. seksting. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat programów do ochrony dziecka w sieci.

Na koniec, po podzieleniu się przez ochotników swoimi doświadczeniami, wywiązała się dyskusja zakończona refleksją nad korzyściami płynącymi z korzystania z Internetu, a także możliwymi zagrożeniami, czyhającymi w sieci.

Udostępnij