Uwzględnienie profilaktyki uzależnień podczas kultywowania tradycji bożonarodzeniowych

Naszym wspólnym celem jest zdrowa rodzina.  Żyjemy jednak w czasach, w których problem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych może dotknąć każdego z nas. Do tego dochodzą uzależnienia od komputera, telefonu i innych urządzeń elektronicznych. Wiedza na ten temat jest bardzo ważna, aby w porę reagować i przeciwdziałać.

Nasze Stowarzyszenie – w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego – od kilku już lat organizuje na ostrowskim Rynku Wigilię dla mieszkańców miasta, uwzględniając przy tym profilaktykę w zakresie uzależnień.

W ubiegłym roku, w wieczerzy wigilijnej, która odbyła się 21 grudnia udział wzięło ok. 700 osób. Życzenia składali i łamali się opłatkiem pani Ewa Matecka, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, oraz Proboszcz Konkatedry ks. kanonik Krzysztof Nojman. Na spotkanie zaprosiliśmy również terapeutę, który był dostępny dla wszystkich uczestników. W rozmowach przy stole dzielił się wiedzą i odpowiadał na zadawane mu pytania.

W 2015 roku zaprosiliśmy natomiast panią dr Teresę Kobrzyńską (ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie–zespołu do spraw programów lokalnych i regionalnych, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Uzależnień w latach 1999-2006, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii przy Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2005-2006, obecnie Dyrektor Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień w Poznaniu), która w Domu Katolickim przy Konkatedrze wygłosiła prelekcję na temat szkodliwości picia alkoholu. Słuchaczami były wówczas rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Udostępnij