Powitanie sąsiadów

W poniedziałek wieczorem przedstawiciele Bożego Podwórka uczestniczyli w poświęceniu przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla nowych pomieszczeń DomSpot-u przy ul. Gimnazjalnej 1.

DomSpot, czyli dom spotkań dla młodzieży, zlokalizowany został w wyremontowanych pomieszczeniach poddasza dawnego wikariatu.

Naszymi sąsiadami została młodzież, która gromadzi się w ramach grup duszpasterskich działających przy Konkatedrze, tj. Drużyny Pasterza wraz z grupą muzyczną oraz Duszpasterstwa Młodych Dorosłych.

Udostępnij