Świetlica

Obok różnych celów, jakie w ramach działań statutowych realizuje Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo, jednym z nich jest prowadzenie świetlicy środowiskowej. Jej powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną. Inicjatorem świetlicy jest Jerzy Grzegorski, osoba zasłużona dla społeczności lokalnej. W jej powstaniu pomagała też nieżyjąca już Eulalia Sikorska - Jankowiak, doświadczony pedagog i wychowawca. Oboje oni dostrzegali potrzebę stworzenia dla dzieci miejsca, gdzie otoczone właściwą opieką wychowawców, będą mogły spędzać czas wolny od zajęć szkolnych. Otwarcie świetlicy miało miejsce 24 października 2004 roku w Domu Katolickim przy Konkatedrze. Jej kierownikiem została wówczas pani Eulalia, która tę funkcję sprawowała do końca stycznia 2007 roku. Obecnie kierownikiem świetlicy jest Ewa Konieczna, zastępcą zaś - Teresa Uzarek Od 2 sierpnia 2010 roku świetlica działa w wyremontowanych pomieszczeniach budynku parafialnego przy ul. Gimnazjalnej 1. Na jej potrzeby zaadoptowano dwa pomieszczenia do prowadzenia zajęć, korytarzyk, kuchnię oraz podwórko. Wyposażona została w komputery, Internet, TV, DVD, konsolę Playstation, radioodtwarzacze CD, sprzęt sportowy i gry planszowe, a także w biblioteczkę na bieżąco doposażaną w lektury, słowniki i encyklopedie. Świetlica nosi nazwę "Boże Podwórko". Jako placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego, współdziała w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą. Zapewnia pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i materialną podopiecznym oraz ich rodzinom. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych, sportowo - rekreacyjnych oraz innych. Praca z dziećmi ma charakter grupowy i indywidualny. Placówka zapewnia pomoc w nauce, w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Podejmuje działania mające na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dba także o rozwój duchowy poprzez udział dzieci w uroczystościach kościelnych i nabożeństwach, a także uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez stowarzyszenie i grupy skupione wokół Konkatedry. Jednym z celów świetlicy jest kształtowanie w młodym człowieku postawy otwartości na innych ludzi i umiejętności budowania pozytywnych relacji z nimi. Świetlica zapewnia wychowankom jeden ciepły posiłek oraz napoje. Panuje tu miła i przyjazna atmosfera. Świetlica działa dzięki wsparciu wielu ludzi, instytucji i urzędów. Jest czynna przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -19.00. Zapraszamy do udziału w zajęciach naszej świetlicy potrzebujące pomocy i opieki dzieci oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych. W ramach świetlicy "Boże Podwórko" realizowany był w roku 2008 bardzo ważny dla jego uczestników projekt pn. "Ostrów Wielkopolski - Moja Mała Ojczyzna". "Zrodził się on z potrzeby wzmocnienia więzi emocjonalnej dzieci z miastem rodzinnym i uświadomienia im, że są jego znaczącą częścią". W realizację projektu zaangażowany był zespół wychowawców pracujących w świetlicy: Ewa Konieczna, Honorata Maciejewska, Szymon Matyśkiewicz, Dariusz Suski, Adela Szczepaniak. Zwieńczeniem projektu była publikacja książkowa opracowana przez dzieci ze Świetlicy pod kierunkiem pani Ewy Koniecznej. Chcesz dowiedzieć się więcej o świetlicy wejdź tutaj
-->