Nasza działalność

"Pan Bóg zaleca nam troskę o ubogich. Musicie ją podejmować w takim wymiarze, jaki tylko jest możliwy i zawsze w duchu Jego miłości. Musicie postępować jak nasz Pan, który mówił: Jestem prześladowany z prześladowanymi, jestem niewolnikiem z niewolnikami, jestem uciskany z uciśnionymi. Jestem chory z chorymi." św. Wincenty a'Paulo CELE DZIAŁANIA KONFERENCJI Niesienie pomocy materialnej i duchowej ludziom ubogim, cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego a'Paulo oraz bł. Fryderyka Ozanama.
-->