Historia

W 22 lata po założeniu pierwszej Konferencji przez bł. Fryderyka Ozanama w Paryżu, w Ostrowie Wielkopolskim (znajdującym się wtedy pod zaborem pruskim), w dniu 15 sierpnia 1855 roku, powstała Konferencja św. Wincentego a’Paulo. Przetrwała ona aż do dnia dzisiejszego. Poza II wojną światową nie przerwała swej działalności, nawet w latach 1945-1989. W tej chwili jest najstarszą Konferencją w całej Europie Wschodniej. Obecnie Konferencja z Ostrowa Wielkopolskiego wchodzi w skład Stowarzyszenia Ogólnopolskiego oraz w skład SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL (Międzynarodowej Wspólnoty Konferencji św. Wincentego a’Paulo). W liście z datą 15 sierpnia 1855 roku ks. wikariusz A. Suszczyński (?), w zastępstwie nieobecnego w tym czasie księdza proboszcza, dał odpowiedź księdzu Arcybiskupowi w Poznaniu, że w Ostrowie Wielkopolskim zawiązało się Bractwo św. Wincentego w liczbie 50 członków. Datę tę przyjmuje się jako początek Konferencji w naszym mieście.

Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a’Paulo w Ostrowie Wielkopolskim działa prawie nieprzerwanie (z wyjątkiem II wojny światowej) do dnia dzisiejszego, najpierw w całym mieście, a z chwilą powstawania nowych parafii pozostała przy parafii macierzystej.

Dołącz do Konferencji


Szukasz sposobu na pomoc innym? Dołącz do nas!

Twoja pomoc jest potrzebna