Kategoria Boże Podwórko

Funkcjonuje od 25 października 2004 r. świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin podopiecznych Konferencji. Pracują w niej nauczyciele – wolontariusze róż­nych specjalności, którzy pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych, współpracują ze szkołą i rodziną, wspierając ją w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Czas wolny dzieci i młodzieży jest organizowany poprzez realizację programów profilaktycznych rozwijających zainteresowania i talenty, poprawiające sprawność fi­zyczną, rozwój umiejętności interpersonalnych, a przede wszystkim kształtujące właściwe postawy społeczne.