O Konferencji

Konferencję św. Wincentego a Paulo powołano do życia 15 sierpnia 1855 roku w Ostrowie Wielkopolskim, znajdującym się wówczas pod zaborem pruskim. Z wyjątkiem II wojny światowej działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 18 lutego 2010 roku, Konferencja uzyskała status organizacji pożytku publicznego i zmieniła swą nazwę na Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego, który w latach 1922 – 1928 był Proboszczem naszej Parafii, doradcą i opiekunem Konferencji. Opiekunem Konferencji pełni Proboszcz ostrowskiej Konkatedry. W 2015 roku Konferencja obchodziła Jubileusz 150-lecia swojej działalności. Fotorelacja z tego uroczystego wydarzenia TUTAJ.

Działaniom Konferencji służą przesłania św. Wincentego a Paulo oraz bł. Fryderyka Ozanama. Obok katolickiej działalności (dziewięciodniowa nowenna do św. Wincentego a Paulo, udział w ogólnopolskich rekolekcjach i wincentyńskich dniach modlitw w Częstochowie, adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca, udział we Mszy Św. w ostatni czwartek o godz. 18.30 w intencji podopiecznych, darczyńców, wolontariuszy, a także członków Konferencji) praca członków koncentruje się na wspieraniu rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnych warunkach materialnych. Polega ona między innymi na od­wiedzaniu tych rodzin i w zależności od sytuacji, udzielaniu im pomocy, np. żywnościowej, zakupie odzieży, lekarstw, a także na odwiedzaniu w niedzielę tych mieszkańców Domu Po­mocy Społecznej, do których rzadko ktoś przychodzi. Odwiedziny te polegają na rozmowach oraz wspólnej modlitwie w różnych intencjach.

25 października 2004 r. została otwarta świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin podopiecznych Konferencji ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pracują w niej nauczyciele – wolontariusze róż­nych specjalności, którzy pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych, współpracują ze szkołą i rodziną, wspierając ją w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Czas wolny dzieci i młodzieży jest organizowany poprzez realizację programów profilaktycznych rozwijających zainteresowania i talenty, poprawiające sprawność fi­zyczną, rozwój umiejętności interpersonalnych, a przede wszystkim kształtujące właściwe postawy społeczne. Dzieci otrzymują w świetlicy ciepły posi­łek i napoje. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 19.00. Dzięki darczyńcom wyposażona jest w komputery, Internet, telewizję kablową, gry, sprzęt sportowy i inne.

Od 2001 r., przed Świętami Bożego Narodzenia, Konferencja bierze udział w akcji pod hasłem NIECH WSZYSCY MAJĄ ŚWIĘTA. Akcja polega na zbiórce żywności dla najuboższych mieszkań­ców Ostrowa Wielkopolskiego. Do specjalnie oznakowanych koszy, ustawionych w sklepach sieci handlowej na terenie miasta, kupujący mogą odkładać część zakupów, które są zwo­żone, sortowane i rozdzielane przez zespoły charytatywne działające przy parafiach. Inicjatorem akcji jest Telewizja Kablowa PROART.

W 2005 r. zgłosiliśmy swój akces do korzystania z rozdziałów żywności w ramach Programu PEAD (Pomocy z rezerw Unii Europejskiej), którą rozdzielamy podopiecznym. Z tej formy pomocy korzysta obecnie 520 osób (dane z kwietnia 2019 r.).

Nieobojętny jest dla nas los dzieci z rodzin, które wspieramy. Co roku organizujemy dla nich zimowisko, kolonie, półkolonie oraz imprezy: „Spotkanie z Zajączkiem”, „Spotkanie ze Św. Mikoła­jem”, Dzień Dziecka oraz inne. Dziecku przystępującemu do I Komunii Świętej wypożyczamy zakupione szatki oraz dajemy uchwaloną kwotę pieniężną, która ma pomóc rodzinie w przygotowaniu skromnego przyjęcia komunijnego.

W trosce o bezpieczeństwo i możliwość obrony przed zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja, prowadzimy od 1998 r. medialne oddziaływanie przeciw uzależnieniom w formie specjalnych audycji w Telewizji Kablowej PROART w Ostrowie z udziałem osób cieszących się dużym autorytetem w tych zagadnieniach. Środki finansowe na cele statutowe pozyskujemy poprzez:
– założenie klubu stałych darczyńców VINCENTIUS,
– prowadzenie Festynu Rodzinnego,
– występowanie o dotacje,
– kwestowanie,
– przekazywanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku należnego.
W naszej pracy ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządem Miejskim i Powiatowym oraz innymi instytucjami.

Dyżury charytatywne pełnimy w budynku parafialnym Konkatedry przy ulicy Gimnazjalnej 1 (obecna siedziba Stowarzyszenia) w każdą środę, w godz. od 15.00 do 16.00. W dyżurze udział bierze również pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dołącz do Konferencji


Szukasz sposobu na pomoc innym? Dołącz do nas!

Twoja pomoc jest potrzebna