Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo są opublikowane w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego.

Wyszukiwarka sprawozdań dostępna jest pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Aby zobaczyć dokumenty Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego w polu KRS należy wpisać0000187165.