Świetlica

Obok różnych celów, jakie w ramach działań statutowych realizuje Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo, jednym z nich jest prowadzenie świetlicy środowiskowej. Jej powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną. Inicjatorem świetlicy jest Jerzy Grzegorski, osoba zasłużona dla społeczności lokalnej. W jej powstaniu pomagała też nieżyjąca już Eulalia Sikorska – Jankowiak, doświadczony pedagog i wychowawca. Oboje oni  oraz ówczesny opiekun duchowy Stowarzyszenia, ks. Prałat Alferd Mąka, dostrzegali potrzebę stworzenia dla dzieci miejsca, gdzie otoczone właściwą opieką wychowawców, będą mogły spędzać czas wolny od zajęć szkolnych. Otwarcie świetlicy miało miejsce 24 października 2004 roku w Domu Katolickim przy Konkatedrze. Jej kierownikiem została wówczas pani Eulalia, która tę funkcję sprawowała do końca stycznia 2007 roku. Obecnie kierownikiem placówki jest Ewa Konieczna, zastępcą zaś – Teresa Uzarek.

Po ponad pięciu latach funkcjonowania w Domu Katolickim, dla podniesienia standardu, a także zwiększającej się liczbie chętnych do uczestniczenia w zajęciach świetlicy dzieci,  ks. Prałat Tomasz Ilski zaproponował jej przeniesienie do budynku parafialnego przy ul. Gimnazjalnej 1 (zdjęcie powyżej). Od 2 sierpnia 2010 roku, po uroczystym otwarciu, działa ona w przystosowanych do jej wymagań, wyremontowanych pomieszczeniach. Na potrzeby świetlicy zaadoptowano cztery pokoje do prowadzenia zajęć, korytarzyk, aneks kuchenny, dwie toalety oraz podwórko. Wyposażona została w komputery, Internet, TV, DVD, konsolę Playstation, radioodtwarzacze CD, sprzęt sportowy i gry planszowe, a także w biblioteczkę na bieżąco doposażaną w lektury, słowniki i encyklopedie.

Świetlica nosi nazwę „Boże Podwórko”. Jako placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego, współdziała w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą. Zapewnia pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i materialną podopiecznym oraz ich rodzinom. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, sportowo – rekreacyjnych oraz innych. Praca z dziećmi ma charakter grupowy i indywidualny. Placówka zapewnia pomoc w nauce, w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Podejmuje działania mające na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dba także o rozwój duchowy poprzez udział dzieci w uroczystościach kościelnych i nabożeństwach, a także uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez stowarzyszenie i grupy skupione wokół Konkatedry. Jednym z celów świetlicy jest kształtowanie w młodym człowieku postawy otwartości na innych ludzi i umiejętności budowania pozytywnych relacji z nimi. Świetlica zapewnia wychowankom jeden ciepły posiłek oraz napoje. Panuje tu miła i przyjazna atmosfera.

Świetlica działa dzięki wsparciu wielu ludzi, instytucji i urzędów.
Jest czynna przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 -19.00.

Zapraszamy do udziału w zajęciach naszej świetlicy potrzebujące pomocy i opieki dzieci oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych.

W ramach świetlicy „Boże Podwórko” realizowany był w roku 2008 bardzo ważny dla jego uczestników projekt pn. „Ostrów Wielkopolski – Moja Mała Ojczyzna”. „Zrodził się on z potrzeby wzmocnienia więzi emocjonalnej dzieci z miastem rodzinnym i uświadomienia im, że są jego znaczącą częścią”. W realizację projektu zaangażowany był zespół wychowawców pracujących w świetlicy: Ewa Konieczna, Honorata Maciejewska, Szymon Matyśkiewicz, Dariusz Suski, Adela Szczepaniak.
Zwieńczeniem projektu była publikacja książkowa opracowana przez dzieci ze Świetlicy pod kierunkiem pani Ewy Koniecznej.

Świetlica na Facebook-u tutaj